OLDEN STALLTJENESTER
OLDEN STALLTJENESTER
Meny
 
Informasjon
Hest som terapi:
Terapiridning er et begrep som brukes om ulike behandlingsmåter som innebærer ridning og omgang med hest, for mennesker med fysiske eller psykiske utfordringer.
Den mest kjente er nok ridefysioterapi. Hos Olden Stalltjenester tilbyr vi rideundervisning for mennesker med særskilte behov.

Gjennom ridning trener man muskelstyrke, koordinasjon, fleksibilitet, holdning og balanse. Hestens bevegelser stimulerer gangmønsteret hos mennesker med nevrologiske lidelser. Stell og samvær med hest bedrer evnen til å kommunisere, stimulerer sosiale ferdigheter og evnen til å planlegge. Det å mestre en hest øker selvfølelsen.

Vi tilbyr ridetimer for de som måtte trenge det. Her vil man få et opplegg som er tilpasset hver enkelt. Det er èn til èn undervisning. Her kan man børste og stelle hesten, delta på stallarbeid og ri.