OLDEN STALLTJENESTER
OLDEN STALLTJENESTER
Meny
 
Priser hos oss
Priser:

Prisene er per ekvipasje/person.

Undervisningstime - Sprangridning eller dressur på egen hest:
250,- Inkl oppvarming og nedskritting - 60min
Undervisningstime - Sprangridning med medbrakt hindermateriell:
300,- inkl oppvarming og nedskritting - 60min
Undervisningstime -
Dressur på en av våre hester:
300,- inkl oppvarming og nedskritting - 60min

Undervisnings-timer med personlig tilpassing - særskilte behov. Stell og ridning:
250,- 60min